regi Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület
Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület
02
Jan
    Bányamanók díszruhában
Pécsi mintára vannak már csapatok Komlón és Tatabányán is
 
Bányamanók díszruhában
 
Több mint félszáz bányamanó van Pécsett, és az ország más nevezetes bányavidékein is akadnak már társaik. Vándori Andrással, a mozgalom alapító­jával a célokról és a bányászha­gyományokról beszélgettünk.
 
Mészáros B. Endre
 
 
PÉCS             A bányamanók, a bányászegyenruhás kisgyerekek ott sorakoztak Borbála-napon a Csertetői emlékműnél, és ott látha­tók minden fontos bányász ünnepségen. Bár még csak kis­iskolások, sokat tudnak arról, hogy mi zajlott egykor á föld mé­lyében, amikor érces és szenes csillék gurultak ki a mecseki tárnákból, aknákból.
 
- Honnan a mozgalom ötlete?
 
Az egykori szenes kollé­gám, Traj Ferenc találta ki a tűzoltók ifjúsági csapatának mintájára, és 2007-ben alakult az el­ső társaság. Azért azt tudni kell, hogy nekik legfeljebb a nagyszüleik dolgozhattak bányában, már a szüleiknek is csak emlék­foszlányai lehetnek a föld alatti munkáról. Szóval a mecseki bá­nyabezárások után másfél évti­zeddel célszerű volt felfrissíteni a bányászélet érdekes momen­tumait.
 
- Miről szól a bányamanóság?
 
A gyerekek résztvesznek a bányász megemlékezéseken, gondoznák a Bányásztörténeti Alapítvány által létrehozott ipa­ri emlékköveket. Ám, hogy va­lóban aktív legyen az emlékeze­tük, vetélkedőket is rendezünk általános iskolásoknak minden évben, ahol a bányászmunka szépségei, izgalmai is feltárul­nak. A legutóbbin például egy teljes műszakot modelleztünk, a gyerekek a végén még robban­tottak is, szikrázó rakétákat lőt­tek a magasba. A legjobbakat az­tán neves hazai bányavidékekre visszük el kirándulni, jártunk már Sopronban, Tatabányán is.
 
- Hogy toborozzák ezeket a „mini bányászokat"?
 
Jelenleg 52 fős a csapat, meszesi, pécs-somogyi, kővágószőlősi, vasasi, gyárvárosi 5-8. osztályos általános iskolásokból áll. Most alakúlt egy csoport Komlón, és Tatabányán, Oroszlányban is, sőt Dorogon is mozgolódnak.
 
- Mire jó egy ilyen verseny? Hi­szen a gyerekek soha nem jut­nak le már egy igazi földalatti fej­tésbe.
 
Legutóbb idős bányászok is beszálltak egy-egy csapatba. A gyerekek megtanulták a szá­mukra érthetetlen szakkifejezé­seket, az egykori vájárok meg, akiknek mar nem jut eszébe sok régi eszköz, folyamat elnevezése, megmutatták, megmagyarázták, hogy mivel mit csináltak.
 
- Az ön családja is bányászkodott?
 
A dédapám is mecseki szén­bányász volt, jómagam 1956- ban az uránbánya első 32 méter mély aknájába szereltem szállító­kast. Negyedszázadon át az érctermelésben tevékenykedtem, az első szkrépert is én hoztam ide Balinkabányáról. Igaz, az a szál­lítóberendezés úgy ötlapátnyi anyagot tudott csak elhúzni, mi­kor pedig tovább léptem a szenesekhez, már köbméteres szkréperkanalakkal is dolgoztak. Vé­gül az aknamélyítők tervező mér­nökeként mentem nyugdíjba.
 
A bányamanók ébredeznek. Az idősebb korosztály is tervez még valamit?
 
Már csak a helyet keressük hozzá, Hősök tere, Szabolcsfalu, vagy Meszes jöhet számításba, mert szeretnénk berendezni egy bemutatótermet bányász relik­viákból. Egy régi bányászlakást eredeti bútorokkal, továbbá ru­hák, korsók, otthoni bányász használati eszközök kerülné­nek ide. Remélem, 2016-ban ez is megvalósul.
 
 
Riegli telepről

Vándori András 1930 – ban született Pécsett

A Riegli telepen (mai György Telep) nőtt fel, a Zipernowsky Technikumban érettségizett 1951 – ben, majd a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen diplomázott 1956 – ban bányagépész mérnökként. A mecseki Uránbányához (akkori nevén Rákosi Mátyás Bauxitbányák) került és 25 évig fejlesztő mérnök volt. 1981 – ben István Aknára került főművezetőnek, majd az Aknamélyítő Vállalat tervező főmérnöke lett 1989-es nyugdíjbavonulásáig. Felesége, Albrecht Ilona újságíró volt a Dunántúli Naplónál, a Zöldért osztályvezetőjeként lett nyugdíjas. Fiuk, László meghalt, két leány unokájuk van.

 

 
 
10
Nov
    Épül a Kultúra Pécs keleti városrészében
 

ÉPÜL A KULTÚRA PÉCS KELETI VÁROSRÉSZÉBEN

 Pécs keleti városrészében egyre több kulturális programot és rendezvényt szervez a Bányász Érdekvédelmi Kulturális Egyesület (BÉKE), amelynek egyik eredményeként idén immár második alkalommal tartották meg pénteken a meszesi dalfesztivált. Az esemény fővédnöke Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár volt.

A BÉKE az önkormányzattal megkötött közművelődési megállapodás értelmében kulturális és közművelődési feladatokat lát el Pécs keleti városrészében, októbertől pedig civil pontként is tevékenykedik.

Az egyesület egyre szélesebb körű tevékenységének köszönhetően az itt lakók számára számtalan kulturális és művészeti, közösségi rendezvényt szerveznek. A pénteken immár második alkalommal megrendezett meszesi dalfesztivált is nagy népszerűségnek örvend a lakók körében, a program ráadásul idén már nemzetközivé terebélyesedett, hiszen Délvidékről, Zentáról is érkeztek egy vegyes kórus, hogy részt vegyen a fesztiválon.
Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár, a terület országgyűlési képviselője örömmel tapasztalja, hogy egyre erősödik a civilek aktivitása ebben a városrészben.
Ezt a városrészt annak idején a bányászkultúra építette fel, s most az tartja egyben. Az egész éves kulturális eseménysorozatba jól illeszkedik ez a dalfesztivál, amelyet reményeink szerint hagyományőrző szándékkal
szervezett meg az egyesület. Az civil aktivitás erősítése során számítunk a területen működő iskolákra is, a helyi közösségfejlesztés érdekében szükséges, hogy az intézmények is nyitottabbak legyenek a helyiek számára.
Az egész évben folyamatosan megrendezendő különböző kulturális programok szervezése mellett az egyesület idén októbertől civil pontként is tevékenykedik, az itt élők bármilyen problémájukkal felkereshetik a szervezetet, amely három helyszínen is ellátja a lakossági szolgáltatásokat, munkaügyi- és jogi tanácsadást (Pákolitz István Közösségi Ház, Pécs Keleti Civil Kapcsolatok Háza, Szent Borbála Közösségi Ház).
Az egyesület működéséhez természetesen anyagi forrásokra is szükség van. A BÉKE pályázati forrásokból igyekszik ellátni egyre bővülő feladatait. A város 3 millió forintot ad számukra, a városrész civil aktivitásának elismeréseként sikerült nagyobb támogatást kicsikarni a TEMI-től, amit jól mutat az is, hogy amíg 2012-ben alig 10 millió forintos központi támogatást kapott az egyesület, tavaly ez az összeg már 23 millió forintra emelkedett.
 
 
Horváth L. Balázs
2015.11.06.
 
 
 
04
Nov
    Meghívó a Meszesi Dalfesztiválra

 MEGHÍVÓ

A II. Meszesi Dalfesztiválra

 

A Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület sok szeretettel meghívja Önt a soron következő nagyrendezvényére, a II. Meszesi Dalfesztiválra.
Rendezvény helyszíne: BUDAI VÁROSKAPU ISKOLA, 7629 Pécs, Komlói út 58.
Rendezvény időpontja: 2015. november 06. (péntek)

TERVEZETT PROGRAM:

16:00   KÖSZÖNTŐT MOND:   MOLNÁR FERENC     – B.É.K.E. ügyvivő elnök
                                                  DR. HOPPÁL PÉTER   – kultúráért felelős államtitkár, a fesztivál fővédnöke
16:10   MESZESI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉNEKCSOPORTJÁNAK ELŐADÁSA
16:20   BARANYA MEGYEI MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK NÉPDALKÖRÉNEK ELŐADÁSA
16:30   BÁNYÁSSZÍV DALCSAPAT ELŐADÁSA
16:40   BERZE-NAGY JÁNOS NÉPDALKAR ELŐADÁSA
16:50   BARÁTI QUINTETT ELŐADÁSA
17:00   BARANYA BOKRÉTA NÉPDALKÖR ELŐADÁSA
17:10   ZENTAI VEGYESKÓRUS ELŐADÁSA
17:20   RÖVID SZÜNET
17:30   VERSET MOND BALÁZSNÉ PECZE GYÖNGYI
17:35   BÁRTFA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉNEKCSOPORTJÁNAK ELŐADÁSA
17:45   BÚZAVIRÁG NÉPDALKÖR ELŐADÁSA
17:55   SZEBÉNYI ASSZONYKÓRUS ELŐADÁSA
18:05   KODÁLY GIMNÁZIUM FIÚKAR ELŐADÁSA
18:15   PÁKOLITZ KAMARAKÓRUS ELŐADÁSA
18:25   MENYECSKEKÓRUS ELŐADÁSA
18:35   HIRDI ÉNEKEGYÜTTES ELŐADÁSA
18:45   MEGLEPETÉS RÁADÁS
18:50   ÁLLÓFOGADÁS, ZENÉL SZÉKELYHIDI ZOLTÁN
 
 

 

 

 

 
   
14
Feb
    Nikolausz Tamás, Nekem otthonom volt...
 
 
Nekem otthonom volt ...
 
Nekem otthonom volt az akna mély sötétje,
A kasnak gyors vágtája, zörgése.
Nekem otthonom volt a bánya udvar egésze,
A farakásokkal, porral, sárral, gépalkatrésszel.
Nekem otthonom volt a kompresszor gépház fehérje,
A hatalmas acélszörnyek remegése.
Nekem otthonom volt az akna torony, életünk jelképe,
Amit géptörők vágtak szét, s ment a kohó mélyére.
Nekem otthonom volt, amin most falatozik az enyészet,
Akác és gaz nő ott, a szél kerget emléket.
Nekem otthonom volt, és mi lett a vége?
Elvették, meggyalázták, s halványul fénye!
Nekem otthonom volt sok ezernyi testvérrel,
S most hontalanként csavargunk a vidéken.
Nekem otthonom volt nagy és szoros kötelékkel,
S lassan elfogyunk, mint a hold az ég sötétjében.
Nekem otthonom volt, s ameddig élek,
Haza vágyok, a jövőben bízok és remélek.
 
 
 
 
 
     
Hosszúhetény, 2010.09.02.    Nikolausz Tamás
 
 
 
 
 
 
18
Feb
    Elutasító határozat visszavonás

 

Üsz: 22-00252/2013 Név: Hodován Zoltán István                 1961.02.11.      l.lap
Ügyszám: 22-00252/2013/0009
Ügyintéző: Elek Ágnes
Revizor: Törökné Bárány Brigitta
Tárgy: döntés visszavonása

Bányászok egészségkárosodási járadék elutasítása ügyben
Név:            Hodován Zoltán István
Szül. idő:      1961.02.11.                     Határozat száma: 2.
TÁJ:            023 639 193
Anyja neve: Molnár Mária
Lakcím: 7940 Szentlőrinc, Liget u. 7.

HATÁROZAT

Az Igazgatóság az igénylőnek a járadékot elutasító 22-00252/2013/0003. számú határozatát teljes egészében visszavonja.
A határozat ellen - a kézhezvételt követő 15 napon belül - az Országos Nyugdíjbiztosícási Főigazgatósághoz lehet fellebbezni.
A fellebbezést -    az_ügyszámra hivatkozással - az elsőfokú határozatot hozó igazgatósághoz kell benyújtani. A fellebbezés elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül is előterjeszthető.
Az eljárás illeték és költségmentes.

INDOKOLÁS

Hodován Zoltán István 1994.02.18. napjától 2005.10.10. napjáig bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában, 2005.10.11. napjától 2012.06.30. napjáig rokkantsági nyugdíjban és 2012.07.01. napjától rehabilitációs ellátásban részesül.
2013.01.04. napján érkezett igénybejelentésében kérte a bányászok egészségkárosodási járadékára való jogosultságának elbírálását.
Az Igazgatóság a 2013.01.31. napján kelt 22-00252/2013/0003. számú határozatával Hodován Zoltán István bányászok egészségkárosodási járadékának megállapítása iránt előterjesztett igényét elutasította.
 
Igénylő az elutasító határozat ellen fellebbezéssel élt.

 

Baranya Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága
7623 Pécs Mártírok útja 12. Tel(72)505-800 Fax:(72)505-810
 

Üsz: 22-00252/2013 Név: Hodován Zoltán István                 1961.02.11.
 
Az Igazgatóság a határozatot felülvizsgálta és megállapította, hogy Hodován Zoltán István rendelkezik a 23/1991. (11.9.) Korm. rendelet szerinti feltételekkel, így az eljárás lefolytatása folyamatban van.
 
Fentiekre tekintettel a 22-00252/2013/03. számú bányászok egészségkárosodási járadék elutasító határozatát az Igazgatóság teljes egészében visszavonja.
 
Ha a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv kérelmre vagy hivatalból meg­állapítja, hogy a fellebbezési vagy felügyeleti eljárás keretében, illetve a bíróság által el nem bírált döntése jogszabályt sért, döntését
a)   az ügyfél javára korlátozás nélkül,
b)   az ügyfél terhére egy ízben, a határozat közlésétől számított öt éven belül
ba) ha a nyugellátás jogalap nélküli megállapításáért a nyugellátásban részesülőt felelősség nem terheli, a módosítást vagy visszavonást elrendelő határozat keltét követő hónap első napjától,
bb) ha a nyugellátás jogalap nélküli megállapításáért a nyugellátásban részesülőt felelősség terheli, az ellátás megállapításának kezdő időpontjáig visszamenőlegesen
módosítja vagy visszavonja.

/1997. évi LXXXI. tv. 95.§ (5) bekezdés/
Az eljáró hatóság hatáskörét a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet l.§ (1) bekezdés b) pontja határozza meg.
Az eljáró hatóság illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki. /288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. S (1) bekezdése/
A határozat elleni fellebbezés lehetőségét a 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdése biztosítja. A határidőben benyújtott fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. A fellebbezéssel nem támadott határozat a fellebbezési határidő lejártát követően végrehajthatóvá válik.

(2004. évi CXL. törvény 101. § (1). bekezdés, 128. § (1) bekezdés a) pontja)
 
Dr. Mikoly Lilian igazgató nevében és megbízásából:

Kelt: Pécsett 2013.02.14.

Rész Nandomé Osztályvezető

 

 

 
   


14. oldal / 17