Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület
20
Dec
    Vándori András, Számvetés
 
 
VÁNDORI ANDRÁS

SZÁMVETÉS
 

   

ELŐSZÓ

 

Tisztelt Olvasó!
 
Pécs életét több mint kétszáz éven át határozták meg a Meesek-hegységben működő külszíni és mélyművelésű bányák. Tízezrek érkeztek a városba a szén­bánya jól fizető álláshelyeinek köszönhetően, az iparágazat fellendülésével ko­moly fejlődésnek indult Pécs is.
A bányászat kulturális, oktatási s tárgyi hozadékainak tetemes része azzal együtt sem tűnt el Pécsről azonban, hogy több mint két évtizeddel ezelőtt ki­gördült az utolsó csille a bezárt az utolsó mélyművelésű bányából.
A baranyai megyeszékhely polgármestereként örömmel tölt el, hogy a hazai bányaipar korábban egyik fellegvárának számító Pécsett komoly, hiánypótló rendezvények, hagyományőrző programok, kiállítások, nem utolsósorban sze­mélyes tapasztalatokon avagy kutatómunkák eredményeként írásos értékek jön­nek létre folyamatosan. Vándori András egykoron volt bányamérnök barátom most egy kivételes, egyedi tettet hajtott végre, amely a következő oldalakon ölt testet.
A kötet egyedülálló módon egy emberi életpályán keresztül enged bepillantást a bányászcsaládok életébe, a vájárok és mérnökök munkájába, nem utolsósor­ban szabadidejükbe.
Segítségével az olvasó átélheti a bányászok különös, magával ragadó, semmi­hez sem hasonlítható mindennapjait, megtapasztalhatja, mi tette életüket egy­szerre boldoggá és olykor keservessé, egyszerre könnyűvé és nehézzé.
Külön értéket képvisel az írás abban a tekintetben, hogy segítségével mind az egykori bányászok, bányászgyerekek, mind a teljesen kívülállók, e nehéz mun­ka mívelőit csak messziről ismerők egyaránt érdekes, olvasmányos formában ismerkedhetnek meg e csodálatos miliővel.
 
 
Dr. Páva Zsolt
Pécs polgármestere
(folyamatosan teszem fel) 
 
 
 
30
Nov
    Bányamanó Vetélkedő

 

Egyedülálló ez a vetélkedő Pécsett
 
Írta:
 -
2018. 11. 28.
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Országosan is egyedülálló az a vetélkedő, amit minden évben megtartanak a Pécs-meszesi általános iskolában. A Bányamanó vetélkedőn olyan kisiskolások mérik össze tudásukat, akik családja érintett a bányászok hagyományainak továbbörökítésében. Emellett a vetélkedőn találkozhatnak még olyanokkal is, akik egykoron a mélyben dolgoztak. Idén több mint félszázan, köztük lányok jelentkeztek a megmérettetésre.
 
A meszesi általános iskolában évtizedek óta megrendezik ezt a vetélkedőt, ami az országban is egyedülálló. Ez is mutatja, hogy a bányászati munkakultúra, a hagyomány, nagyon élénken él a pécsiekben, és a mindennapok részét képezi – mondta Hoppál Péter pécsi országgyűlési képviselő, a verseny fővédnöke.
 
 
 
 
Gyakorlati feladatokat is teljesíteniük kellett a gyerekeknek
 
– Nagyon nagy tisztelettel tekintek a bányászokra, azokra, akik elhunytak, és azokra is, akik évtizedeken keresztül leszálltak a mélybe, hogy a magyar háztartásoknak legyen energiaforrása, akkor ez volt az egyetlen energiaforrás – mondta.

 
 

A bányászati munkakultúra, a hagyomány nagyon élénken él a pécsiekben, mondta Hoppál Péter, a verseny fővédnöke
 

Őri László, Pécs alpolgármestere elmondta: Pécs és a bányászat összefonódott az elmúlt évtizedekben és Vándori András, a Bányász Hagyományőrző Klub vezetője olyan mozgalmat indított el, amivel a kicsik a hagyományokkal is megismerkedhetnek.

 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Őri László, Pécs alpolgármestere

 A Bányamanó vetélkedőn több mint félszáz gyermek vett részt, köztük lányok is.

 
 
XII. Bányamanó Vetélkedő
XII. Bányamanó Vetélkedő


Rendezvény helyszíne: Pécsi Meszesi Általános Iskola, 7629 Pécs, Komlói út 58. 

Rendezvény időpontja: 2018. november 27. (kedd), 15 óra.


TERVEZETT PROGRAM:

15:00  Megnyitó, az általános iskolák csapatainak vetélkedője.

17:00  Eredményhirdetés.

 

   

 

 


 


 
 
 
   
V. Meszesi Dalfesztivál
A  Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül vissza nem térítendő támogatásban részesült.   
   
„Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével Pécs keleti városrészében” című és EFOP-1.3.5-16-2016-00719 azonosító számú
pályázati projektünk célul tűzte ki a társadalmi felelősségvállalás erősítését, a generációk közötti együttműködés és kapcsolat javítását, a családok és a társadalmi összetartás erősítését, civil társadalom megerősítését, társadalmi integrációt és társadalmi szolidaritás megerősítését az önkéntesség népszerűsítésén keresztül.
A projekt keretében, a fenti célok megvalósulása érdekében ezúton tisztelettel meghívom Önt alábbi rendezvényünkre:

V. Meszesi Dalfesztivál
   Időpont: 2018.11.24. (szombat) 16:00 - 20
   Helyszín: Pécsi Meszesi Általános iskola, 7629 Pécs, Komlói út 58    
   GPS: 46.092246, 18.269246
 
Program:

16:00 - 20:00         Köszöntő, kórusok fellépése, meglepetés ráadás, állófogadás.

Szeretettel várjuk rendezvényünkön!
Pécs, 2018. szeptember 30.
 
Tisztelettel:

Molnár Ferenc sk.
Ügyvivő elnök

 

 
 
29
Oct
    A Vájár
 A Vájár
 

Ki ö? Mit dolgozik? Hol dolgozik? Kik a munkatársai? Mik a munkaeszközei? — vetődik fel a kérdés mindazokban, akik a föld alatti munkát hírből vagy csak a hét törpe meséjéből ismerik. A valóság azonban — mint ahogy általában szokott lenni — egészében más. A bányamunka különleges adottságainál fogva minden egyéb tevékenységtől eltérően olyan feladatok megoldását kívánja, melyek a munkahelyek állandó tovahaladása miatt a változó geológiai és hidrológiai viszonyok következtében óráról órára újabb problémák megoldását teszik szükségessé.
A feladatok közvetlen végrehajtója a vájár, aki nagy hozzáértéssel, helyismerettel végzi a feltárást, a különböző biztosítószerkezetek beépítését, a különböző gépek kezelését, a vasútépítést, a szállítást, a fejtést, a fenntartást, és még sok minden egyéb munkát, amely a bányaműveléssel kapcsolatos. Egy élet odaadó, munkája, lelkiismeretes odafigyelés, fegyelmezett végrehajtás, szakmaszeretet szükséges ahhoz, hogy a fiatalon bányába került ifjúból, jó ács, asztalos, gépkezelő, fúrómester, kőműves, szállítási szakember, szerelő, robbantás végrehajtó és még sok egyéb — egyszóval vájár művelődjön ki.
A vájár szakmai fejlődése nem is fejeződhet be egy pillanatra sem, nincs pihenés egy életen át. Nap-nap után újabb és újabb művelési technológiák, újabb és újabb bányagépek megismerésének, betanulásának, kezelésének kényszerítő szükségessége szorítja a vájárt az állandó tanulásra, az új megismerésére. A bányamunka különleges körülményei miatt a vájár saját maga és társainak irányítója is. Legtöbbször nincs közelben vezető, aki megadná a szükséges utasítást a felvetődő, néha nem is egyszerű problémák megoldására. A vájár munkahelyének nemcsak munkása, hanem gazdája, egyszemélyi vezetője is, akinek jó vagy kevésbé, jó munkájától — adott pillanatban megfelelő döntésétől —mindenkori rátermettségétől függ, nem egy esetben maga és munkatársai élete. A vájár rendszeretete, fegyelmezettsége, szaktudása. a munkahelyi kollektíva példaképe. A vájáron múlik az, hogy a munkafeltételek biztosítottak-e, hogy a technológiai utasításokat betartják-e, hogy a balesetmentes munkavégzésre van-e lehetőség.
A vájár azonban nemcsak munkahelyi vezető, hanem jó barát, gondos tanítómester, ha szükséges: szigorú apa is. Mindez szinte sok egy embernek, de a legtöbb vájár megfelel ezen kívánalmaknak, mert a szakmaszeretet, a bajba jutott munkatársért érzett bajtársi önfeláldozás, minden bányász alapvető tulajdonsága, melyet a föld mélyében levő ismert és ismeretlen veszélyforrások állandó jelenléte alakít ki.
Vájárnak lenni hivatás, e szakmában dolgozni egy életen át a közösségért, a társadalomért végzett önfeláldozás ragyogó példája/

 
T. Gy.
 
   


2. oldal / 12